Wachttijden

Laatst geactualiseerd op 21-11-2022

 

Aanmeldingswachttijd (het aantal weken tussen het ontvangen van de aanmeldinformatie en het intakegesprek). De wachttijden kunnen veranderen als u op de wachtlijst staat, houd daarom deze pagina in de gaten.

Voor kind- en jeugd  leeftijd 12 – : 1 tot 4 weken

Speltherapie heeft momenteel eveneens een korte, vergelijkbare wachttijd.

Voor kind – en jeugd leeftijd 12+: 1 tot 3 weken

De wachttijd voor onderzoek voor kind en jeugd is momenteel wat langer.

Voor volwassenen                          : 4 tot 6 weken (LET OP: In januari zal de wachttijd langer zijn)

 

Behandelingswachttijd (het aantal weken tussen intakegesprek en start behandeling)

Voor kinder- en jeugd : 1 tot 3 weken

Voor volwassenen        : 1 tot 3 weken

De wachttijd voor onderzoek/diagnostiek kan langer of korter zijn. Bij kind en jeugd kan de wachttijd korter zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen. Daarnaast kunnen de wachttijden fluctureren, daar wij niet altijd in kunnen schatten hoe lang een traject gaat duren. Houd daarom deze pagina goed in de gaten.

 

De behandelingswachttijd is hetzelfde voor:

De verschillende diagnosegroepen

De locaties Steenbergen en Bergen op Zoom

LET OP: Wij kunnen bij de volwassenen van de volgende zorgverzekeraars geen nieuwe intakes inplannen in 2022, gezien het omzetplafond. Dit geldt niet voor kind en jeugd.

CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, VGZ, Unive, Zekur, Bewuzt, IZZ, MVJP, IZA, Zorgzaam verzekerd, UMC. Heeft u een restitutiepolis van VGZ, geeft u dit dan bij ons aan, het omzetplafond geldt dan niet.

De wachttijd is daarnaast niet afhankelijk van waar u als cliënt verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om  wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een  zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal  aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

 

Klik hier voor tips en adviezen om de wachttijd te overbruggen.