Wachttijden

Laatst geactualiseerd op 06-03-2023

 

Aanmeldingswachttijd (het aantal weken tussen het ontvangen van de aanmeldinformatie en het intakegesprek). De wachttijden kunnen veranderen als u op de wachtlijst staat, houd daarom deze pagina in de gaten.

Voor kind- en jeugd                        : 5-7 weken

Speltherapie heeft momenteel eveneens een vergelijkbare wachttijd.

Voor volwassenen                          : 8 tot 12 weken

Behandelingswachttijd (het aantal weken tussen intakegesprek en start behandeling)

Voor kinder- en jeugd                   : 2 tot 3 weken

Voor volwassenen                          : 1 tot 3 weken

De wachttijd voor onderzoek/diagnostiek kan langer of korter zijn. Bij kind en jeugd kan de wachttijd korter zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen. Daarnaast kunnen de wachttijden fluctureren, daar wij niet altijd in kunnen schatten hoe lang een traject gaat duren. Houd daarom deze pagina goed in de gaten.

 

De behandelingswachttijd is hetzelfde voor:

De verschillende diagnosegroepen

De locaties Steenbergen en Bergen op Zoom

De wachttijd is daarnaast niet afhankelijk van waar u als cliënt verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om  wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een  zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal  aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

 

Klik hier voor tips en adviezen om de wachttijd te overbruggen.