Tevredenheid cliënt ervaringen gemeten middels de CQI-vragenlijst

Cliëntervaringen

De tevredenheid van onze cliënten (18+) wordt gemeten. Bij afsluiting van een zorgtraject wordt bij volwassen cliënten de CQi vragenlijst ingevuld. De lijst meet onder andere hoe tevreden cliënten zijn over de gekozen aanpak voor de klachten, de bejegening en de deskundigheid van de medewerker. Ook wordt er een rapportcijfer voor de behandeling gegeven. De ervaringen van cliënten en de resultaten van de CQi worden meegenomen in het kwaliteitsbeleid.

Cliënten geven behandelingen bij Praktijk de​ Sleutel een gemiddelde score van 8,6. Dit is een hogere score dan het gemiddelde van de benchmark. Praktijk de Sleutel scoort op alle dimensies van de CQi ruim boven de vier, namelijk: ‘Bejegening’, ‘Bereikbaarheid behandelaar’, Samen Beslissen’, ‘Mogelijkheid betrekken familie en naasten’ , ‘Uitvoering behandeling’, ‘Informatie over medicatie’ en ‘informatie over vragenlijsten’. Ieder jaar maakt Praktijk de Sleutel een verbeterplan op basis van de uitkomsten van deze meting. De CQi is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Het gebruik van dit instrument wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en alle partijen in de zorg.​

 

 

 

Publicatiedatum: 17-10-2022