Tevredenheid cliënt ervaringen gemeten middels de CQI-vragenlijst

Cliëntervaringen

De tevredenheid van onze cliënten wordt gemeten. Bij afsluiting van een zorgtraject wordt bij volwassen cliënten de CQi vragenlijst ingevuld. De lijst meet onder andere hoe tevreden cliënten zijn over de gekozen aanpak voor de klachten, de bejegening en de deskundigheid van de medewerker. Ook wordt er een rapportcijfer voor de behandeling gegeven. De ervaringen van cliënten en de resultaten van de CQi worden meegenomen in het kwaliteitsbeleid.

 

 

 

Publicatiedatum: 14-09-2019