Wat is positieve psychologie /oplossingsgerichte therapie?

De positieve psychologie legt de nadruk op wat er goed gaat en het accent op kwaliteiten als veerkracht, vitaliteit en doorzettingsvermogen. De therapie is een manier van werken die gericht is op het versterken van de autonomie van cliënten, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem. Het is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van een persoon. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij/zij al in huis heeft om zijn/haar problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Deze werkwijze spreekt veel cliënten aan. Diverse overzichtsstudies laten positieve effecten van deze therapie zien.

Voor wie?

Oplossingsgerichte therapie wordt gegeven aan mensen met uiteenlopende psychologische problemen, waaronder depressiviteit, angsten en burn-out. De focus ligt vooral in de toekomst in plaats van in het verleden. De aanpak sluit hiermee direct aan bij uw problemen. U heeft een actieve rol in het behandelingsproces en zult regelmatig huiswerkopdrachten mee krijgen.