Wie wij zijn

Het team van Praktijk de sleutel bestaat uit specialisten met ieder een eigen vakgebied.
Samen vormen wij een gedreven en op elkaar ingespeeld team.

Marieke Sijbertsma-Meerbeek

GZ-psycholoog, MSc


Master Sociale Psychologie, Universiteit van Tilburg. Master Klinische Psychologie, Erasmus Universiteit. Postmasteropleiding tot GZ-psycholoog

Aandachtsgebied: Onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren op sociaal-emotioneel gebied. Kortdurende psychologische hulp bij volwassenen.

BIG nummer: 29921619625

Inge
de Kroon


Orthopedagoog-generalist NVO / Psycholoog NIP, MSc

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Universiteit van Tilburg. Postmaster opleiding orthopedagoog-generalist te Eindhoven.

Aandachtsgebied: Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met problemen op sociaal-emotioneel gebied en/of leerproblemen.

Diana van Vlimmeren-Buijs


Orthopedagoog-generalist NVO / psycholoog NIP, Msc

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Universiteit Tilburg. Postmaster opleiding orthopedagoog-generalist te Eindhoven.

Aandachtsgebieden: Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met problemen op sociaal-emotioneel gebied en/of leerproblemen.

Stephanie
Schols

GZ-psycholoog, MSc


Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Universiteit van Tilburg. Postdoctorale opleiding tot gezondheidszorg-psycholoog.

Aandachtsgebied: kortdurende psychologische hulp bij volwassenen en jongeren.

Big nummer: 79919055325

Amy van den Enden

Psycholoog NIP, Msc

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Universiteit van Tilburg.

Aandachtsgebied: Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met problemen op sociaal-emotioneel gebied en/of leerproblemen.

Inge van Overveld

Orthopedagoog NVO, MSc


Master orthopedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen.Aandachtsgebied: Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met problemen op sociaal-emotioneel gebied en/of leerproblemen.

Martine
Kroeger

drs. Orthopedagoog NVO / Speltherapeut NVVS

Doctoraal Orthopedagogiek Katholieke Universiteit Nijmegen. Speltherapie Hogeschool van Utrecht.


Aandachtsgebied: Onderzoek en begeleiding/behandeling van kinderen en jongeren met problemen op sociaal-emotioneel gebied.

Karin van der Feen

Orthopedagoog, MSc

Pedagogische Wetenschappen Radboud Universiteit.

Aandachtsgebied: Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met problemen op sociaal-emotioneel gebied.

Suzanne
Korten

Administratief medewerker

MEAO en aanvullende cursussen. Werkzaamheden: digitaal invoeren van gegevens ten behoeve van de facturatie, telefoniste en receptioniste.

Sonja van Liere-van Meer

Administratief medewerker

MEAO. Werkzaamheden: digitaal invoeren van gegevens ten behoeve van de facturatie, telefoniste en receptioniste.

Marie-Louise van der Pluijm

Psycholoog, MSc

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Universiteit van Tilburg.

Aandachtsgebied: kortdurende psychologische hulp bij volwassenen en jongeren.

Fayla
Huijbregts

Orthopedagoog NVO, MSc


Master orthopedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen.

Onze Visie

Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen achtergrond, ervaringen en persoonskenmerken. Hierdoor zijn mensen verschillend maar wel gelijkwaardig. Wij willen iedereen in zijn eigenheid respecteren.

Wij menen vanuit onze ervaring dat bij behandeling en begeleiding een goede relatie met de cliënt de belangrijkste sleutel tot succes is. Deze opvatting wordt bevestigd door onderzoek van onder meer Scott D. Miller, Ph.D. Het opbouwen van een positieve band tussen cliënt en behandelaar staat bij ons voorop. Belangrijke sleutelaspecten hierbij zijn: rust, vertrouwen, veiligheid, openheid en oprechte betrokkenheid.

De behandeling is bij ons gericht op het in gang zetten van veranderingsprocessen. We proberen mensen sleutels in handen te geven waarmee het lukt om tot verandering en verbetering van hun situatie te komen. Hierbij wordt uitgegaan van eigen krachten van de cliënt en daarbij ook de eigen verantwoordelijkheid voor zijn geestelijke gezondheid en welzijn. De hulpverlening sluit zo goed mogelijk aan bij datgene wat de cliënt zelf kan en bij datgene wat zijn omgeving voor hem kan betekenen. We maken gebruik van een vraaggerichte pragmatische werkwijze.

Bij onze behandeling gaan we niet uit van één bepaalde methode. We gaan eclectisch te werk. Dat wil zeggen dat we technieken uit verschillende behandelmethodes gebruiken. Onder meer technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de schematherapie, EMDR, speltherapie en de oplossingsgerichte therapie.