Wie wij zijn

Het team van Praktijk de sleutel bestaat uit specialisten met ieder een eigen vakgebied.
Samen vormen wij een gedreven en op elkaar ingespeeld team.

Marieke Sijbertsma-Meerbeek

GZ-psycholoog, MSc


Master Sociale Psychologie, Universiteit van Tilburg. Master Klinische Psychologie, Erasmus Universiteit. Postmasteropleiding tot GZ-psycholoog

Praktijkeigenaar

Diagnostiek en behandeling volwassenen en Kind & Jeugd

Specialisaties: CGT, EMDR, positieve psychologie, ACT, supervisor GZ-psycholoog i.o., supervisor SKJ
Geregistreerd Kinder-en Jeugdsupervisor K&J NIP (geregistreerd voor SKJ supervisie)

Werkdagen: Ma, di, do, vrijdagochtend (even weken)

Steenbergen, Bergen op Zoom en Oudenbosch

BIG-nummer: 29921619625

marieke@praktijkdesleutel.nl

Inge
de Kroon


Orthopedagoog-generalist NVO / Psycholoog NIP, MSc

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Universiteit van Tilburg. Postmaster opleiding orthopedagoog-generalist te Eindhoven.

Praktijkeigenaar

Diagnostiek en behandeling volwassenen en Kind & Jeugd


Specialisaties: CGT, EMDR, Rouwverwerking, Supervisor SKJ, Supervisor NVO (tbv OG opleiding) Supervisor NIP K&J

Werkdagen: Ma, di, wo, do-ochtend

Steenbergen, Bergen op Zoom en Oudenbosch

BIG-nummer: 39926882531

inge@praktijkdesleutel.nl

Diana van Vlimmeren-Buijs


Orthopedagoog-generalist NVO / psycholoog NIP, Msc

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Universiteit Tilburg. Postmaster opleiding orthopedagoog-generalist te Eindhoven.

Praktijkeigenaar

Diagnostiek en behandeling Kind & Jeugd


Specialisaties: CGT, dyslexie, CogmedWerkdagen: Ma, wo, do

Steenbergen, Bergen op Zoom


BIG-nummer: 39926888431

diana@praktijkdesleutel.nl

Stephanie Schols

GZ-psycholoog, MSc
Master Psychologie, Universiteit van Tilburg. Postmasteropleiding tot GZ-psycholoog


Diagnostiek en behandeling volwassenen


Specialisaties: CGT, EMDR, positieve psychologie, ACT

Werkdagen: Ma, wo, do

Steenbergen, Bergen op Zoom

BIG-nummer: 79919055325

stephanie@praktijkdesleutel.nl

Amy van den Enden

Psycholoog NIP, Msc


Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Universiteit van Tilburg.Diagnostiek en behandeling Kind & Jeugd


Specialisaties: CGT, dyslexie


Werkdagen: Di, do, vr

Steenbergen, Bergen op Zoom

amy@praktijkdesleutel.nl

Inge van Overveld

Orthopedagoog NVO, MSc


Master orthopedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen.Diagnostiek en behandeling Kind & Jeugd


Specialisaties: CGT, dyslexie, ACT, EMDR


Werkdagen: Di, do, vr

Steenbergen, Bergen op Zoom

inge1@praktijkdesleutel.nl

Martine
Kroeger

drs. Orthopedagoog-Generalist / Speltherapeut NVVS


Doctoraal Orthopedagogiek Katholieke Universiteit Nijmegen. Speltherapie Hogeschool van Utrecht.

Diagnostiek en behandeling Kind & Jeugd

Specialisaties: CGT, speltherapie, mindfulness

Werkdagen: Ma, wo, do

Steenbergen, Bergen op Zoom

martine@praktijkdesleutel.nl

Marie-Louise van der Pluijm

Psycholoog, MSc
i.o. tot GZ-Psycholoog


Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Universiteit van Tilburg.

Diagnostiek en behandeling volwassenen en oudere jeugd

Specialisaties: CGT, ACT, positieve psychologie

Werkdagen: Ma, di

Steenbergen, Bergen op Zoom

marie-louise@praktijkdesleutel.nl

Desiree van Mechelen

GZ- Psycholoog

Master Psychologie, Universiteit van Tilburg . Postmasteropleiding tot GZ-psycholoog
Diagnostiek en behandeling volwassenen

Specialisaties: CGT, EMDR


Werkdagen: ma, di, do

Steenbergen, Bergen op Zoom

desiree@praktijkdesleutel.nl

Romy Luijkx

Orthopedagoog, MSc


Pedagogische Wetenschappen Radboud Universiteit.

Diagnostiek en behandeling Kind & Jeugd

Specialisaties: CGT, dyslexie


Werkdagen: Di, wo, do, vr

Steenbergen, Bergen op Zoom

romy@praktijkdesleutel.nl

Suzanne
Korten

Administratief medewerker

MEAO en aanvullende cursussen.

Financiële administratieve ondersteuning, telefoniste en receptioniste.


Werkdagen: Ma, do

Steenbergen

Sonja van Liere-van Meer

Administratief medewerker

MEAO.

Administratieve ondersteuning kind& jeugd, volwassenen, telefoniste en receptioniste.

Werkdagen: Di, wo, vr

Steenbergen

Nadia Oali

Orthopedagoog

Universiteit van Utrecht

Werkdagen: Ma, Wo, Do

Steenbergen en Bergen op Zoom

Nadia@praktijkdesleutel.nl

Onze Visie

Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen achtergrond, ervaringen en persoonskenmerken. Hierdoor zijn mensen verschillend maar wel gelijkwaardig. Wij willen iedereen in zijn eigenheid respecteren.

Wij menen vanuit onze ervaring dat bij behandeling en begeleiding een goede relatie met de cliënt de belangrijkste sleutel tot succes is. Deze opvatting wordt bevestigd door onderzoek van onder meer Scott D. Miller, Ph.D. Het opbouwen van een positieve band tussen cliënt en behandelaar staat bij ons voorop. Belangrijke sleutelaspecten hierbij zijn: rust, vertrouwen, veiligheid, openheid en oprechte betrokkenheid.

De behandeling is bij ons gericht op het in gang zetten van veranderingsprocessen. We proberen mensen sleutels in handen te geven waarmee het lukt om tot verandering en verbetering van hun situatie te komen. Hierbij wordt uitgegaan van eigen krachten van de cliënt en daarbij ook de eigen verantwoordelijkheid voor zijn geestelijke gezondheid en welzijn. De hulpverlening sluit zo goed mogelijk aan bij datgene wat de cliënt zelf kan en bij datgene wat zijn omgeving voor hem kan betekenen. We maken gebruik van een vraaggerichte pragmatische werkwijze.

Bij onze behandeling gaan we niet uit van één bepaalde methode. We gaan eclectisch te werk. Dat wil zeggen dat we technieken uit verschillende behandelmethodes gebruiken. Onder meer technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de schematherapie, EMDR, speltherapie en de oplossingsgerichte therapie.