Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een deel van de mensen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. EMDR biedt vaak snel resultaat, maar wordt ervaren als een intensieve therapie. Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog tijdelijk doorwerken. Het kan mensen zelfs het gevoel geven de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld omdat er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststellende gedachte, dat dit slechts een tijdelijk effect is dat binnen enkele dagen weer wegebt. Hierna is er, als het ware, een nieuw evenwicht ontstaan.

Voor wie?

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Voor mensen die last blijven houden van een schokkende of traumatische ervaring. Vaak is er sprake van schrik- en vermijdingsreacties en heftige herinneringen die zich blijven herhalen in de vorm van angstwekkende beelden, nachtmerries enz. Ook kan EMDR toegepast worden bij een negatief zelfbeeld.