Hulpaanbod volwassenen

Voor daadwerkelijk tot onderzoek of interventie wordt overgegaan kan zo nodig, met instemming van cliënt, aanvullende informatie worden verzameld.
Het hulpaanbod kan bestaan uit:

 

Diagnostisch onderzoek

Dit gebeurt met behulp van hiervoor geschikte onderzoeksmiddelen, zoals tests, toetsen, vragenlijsten, observaties en interviews.
Gebieden waar onderzoek zich op kan richten zijn onder andere:

  • AD(H)D
  • Autisme
  • Intelligentie
  • Persoonlijkheid
  • Dyslexieonderzoek en onderzoek naar andere leerstoornissen

 

Behandeling

Enkele gehanteerde behandelingsvormen zijn bijvoorbeeld (klik erop voor meer informatie):

Ook maken we gebruik van verschillende E-health behandelingen in Embloom. Dit kan worden gebruikt in combinatie met gesprekken die u heeft met uw behandelaar. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een module gericht op het verminderen van angstklachten of het verminderen van depressieve klachten. Hiermee kunt u thuis aan de slag en ook na behandeling kunt u nog in de module werkenTevens bieden wij digitale consulten.

Welke klachten en stoornissen behandelen wij?

Stemmingsklachten, angstklachten, somatische klachten, eetproblemen, slaapproblemen, negatief zelfbeeld, emotieregulatieproblemen, klachten als gevolg van traumatische ervaringen, burn-out gerelateerde klachten, autisme en AD(H)D.

Welke klachten en stoornissen behandelen wij niet?
Alcohol- of drugsafhankelijkheid, psychotische stoornissen, ernstige eetstoornissen, ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid.

Advisering/begeleiding

Bij wat lichtere problematiek kan soms volstaan worden met enkele gesprekken. Het accent kan liggen op:

  • Het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen
  • Het geven van ondersteuning, inzicht en informatie
  • Meedenken over handelen
  • Aanreiken van vaardigheden
  • Tevens hebben wij de mogelijkheid om supervisie te geven aan GZ-Psychologen in opleiding

 

Zorgstandaarden en richtlijnen

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen en verder te vergroten wordt er uitgegaan van zorgstandaarden. Een zorgstandaard geeft de norm aan waaraan zorg dient te voldoen. Voor het inrichten van de zorg zijn bij Praktijk de Sleutel deze zorgstandaarden uitgewerkt in zorgpaden. Daarin staat beschreven wat een cliënt kan verwachten op het gebied van diagnostiek en behandeling, maar ook hoe de omgeving van de cliënt betrokken wordt in het zorgtraject.
Praktijk de Sleutel werkt o.a. met de volgende zorgstandaarden en/of zorgpaden (klik op het zorgpad voor meer info):