Hulpaanbod kinderen/jongeren

Voor daadwerkelijk tot onderzoek of interventie wordt overgegaan kan zo nodig, met instemming van cliënt, aanvullende informatie worden verzameld.

Het hulpaanbod kan bestaan uit:

 

Diagnostisch onderzoek

Dit gebeurt met behulp van hiervoor geschikte onderzoeksmiddelen, zoals tests, toetsen, vragenlijsten, observaties en interviews.
Gebieden waar onderzoek zich op kan richten zijn onder andere:

 • AD(H)D
 • Autisme
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motivatie
 • Intelligentie
 • Persoonlijkheid
 • Interactiepatronen
 • Dyslexieonderzoek en onderzoek naar andere leerstoornissen

 

Advisering/begeleiding

Bij wat lichtere problematiek kan soms volstaan worden met enkele gesprekken.
Het accent kan liggen op:

 • Het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen
 • Het geven van ondersteuning, inzicht en informatie
 • Meedenken over handelen
 • Aanreiken van vaardigheden

 

Behandeling

Enkele gehanteerde behandelingsvormen zijn bijvoorbeeld:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Speltherapie
 • EMDR (traumabehandeling)
 • Cogmed (werkgeheugentraining)
 • ACT
 • Behandeling van specifieke leerstoornissen zoals dyslexie
 • Groepsbehandelingen, o.a. gericht op zelfbeeld

 

Verder is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van:

 • Huiswerkbegeleiding

 

Zorgstandaarden en richtlijnen

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen en verder te vergroten wordt er uitgegaan van zorgstandaarden. Een zorgstandaard geeft de norm aan waaraan zorg dient te voldoen. Voor het inrichten van de zorg zijn bij Praktijk de Sleutel deze zorgstandaarden uitgewerkt in zorgpaden. Daarin staat beschreven wat een cliënt kan verwachten op het gebied van diagnostiek en behandeling, maar ook hoe de omgeving van de cliënt betrokken wordt in het zorgtraject.
Praktijk de Sleutel werkt o.a. met de volgende zorgstandaarden en/of zorgpaden:

 • ADHD
 • Angstklachten en angststoornissen
 • Autisme
 • Depressieve stoornissen
 • Dyslexie
 • Gedragsstoornissen