Hulpaanbod

Voor daadwerkelijk tot onderzoek of interventie wordt overgegaan kan zo nodig, met instemming van cliënt, aanvullende informatie worden verzameld.