Tarieven en kosten

 

Tarieven volwassenen

De zorg die wij verlenen valt onder de “Generalistische Basis GGZ”. De kosten voor personen vanaf 18 jaar worden door ons rechtstreeks bij de verzekeraars gedeclareerd. We hebben contracten met alle zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Zilveren Kruis, DSW, Caresq, Menzis, ONVZ, OWM Zorg en Zekerheid, ASR en ENO). Hierbij dient u echter wel rekening te houden met uw eigen risico. Deze wordt door de zorgverzekeraar bij u gedeclareerd. Staat uw zorgverzekeraar er niet bij? Dan zal uw maatschappij waarschijnlijk onder een andere partij vallen, dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Bij de intake zal een GZ-psycholoog op basis van de verwijzing (van de huisarts/bedrijfsarts enz.), de door u ingevulde vragenlijsten en de door u aangegeven klachten en hulpvraag beoordelen of:

U in aanmerking komt voor vergoede hulp binnen de GB GGZ
Zo nee, welke hulp is dan passend voor u
Zo ja, voor welk “zorgproduct” u in aanmerking komt.

U kunt voor de volgende “zorgproducten” in aanmerking komen:

GBGGZ kort: De duur en ernst van de symptomen worden als licht beoordeeld. Gemiddeld is hier sprake van ca. 5 sessies.
GBGGZ Middel:De duur en ernst van de symptomen worden als matig beoordeeld. Gemiddeld is hier sprake van ca. 8 sessies.
GBGGZ Intensief: De duur en de ernst van de symptomen worden als ernstig beoordeeld. Gemiddeld is er dan sprake van ca. 12 sessies.

LET OP: HET ZORGMODEL IS VERANDERD PER 1-1 2022, DIT KAN GEVOLGEN VOOR U HEBBEN

In 2022 wordt de zorg per sessie gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van het aantal sessies kan dit een gedeelte zijn, of uw gehele eigen risico. Voor clienten die in 2021 zijn gestart in het huidige model, maar ook zorg krijgen in 2022 in het nieuwe model, betekent dit dat zowel het eigen risico in 2021 als het eigen risico in 2022 aangesproken wordt.

Tarieven kinderen/jongeren

Voor de jeugd tot 18 jaar declareren we rechtstreeks bij de gemeente. Indien er een verwijzing is vanuit een huisarts, Centrum voor Jeugd en Gezin, of andere arts, wordt deze zorg volledig vergoed. We hebben contracten met alle gemeentes in West-Brabant-West en alle gemeentes in Zeeland.

Elke gemeente hanteert een eigen en specifieke manier van vergoeding. Het vergoedingstraject en de daar bijbehorende indelingen zullen tijdens het intakegesprek met u worden besproken.

Op het gebied van leerstoornissen zijn er een aantal gebieden die niet vergoed worden, waaronder dyscalculie en dyslexiezorg waarbij er niet wordt voldaan aan de criteria voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).

Wanneer de kosten niet bij uw zorgverzekeraar of gemeente gedeclareerd kunnen worden

Voor psychologische en orthopedagogische zorg geldt een basistarief van €87 per zitting (45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd).

De tarieven voor diagnostisch onderzoek zijn afhankelijk van de omvang van het onderzoek. Als er al gegevens bekend zijn, dan kan soms met een beperkter onderzoek volstaan worden. Voor de exacte kosten van het diagnostisch onderzoek betreffende uw hulpvraag kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of telefonisch contact met ons opnemen.

Voor Remedial Teaching geldt een uurtarief van €50. Een uur is samengesteld uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiding en administratietijd. Het is mogelijk te kiezen voor een kortere begeleidingstijd van 30 minuten contacttijd. Dan geldt een tarief van €33,50.

Afmelding

Mocht een geplande afspraak niet uitkomen of is er iets tussen gekomen, dan kunt u telefonisch of via email afmelden en de afspraak eventueel laten verzetten. Een afspraak kan echter slechts worden geannuleerd tot uiterlijk 24 uur voor dat deze plaats zou moeten vinden.

Als u een afspraak niet tijdig annuleert is de praktijk gerechtigd om de helft van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen*.
Bij absentie zonder berichtgeving, is de praktijk gerechtigd het verschuldigde bedrag volledig in rekening te brengen*.

*Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar en/of gemeente vergoed en zullen dus direct aan de desbetreffende persoon worden gedeclareerd.