Resultaten cliënt ervaringen gemeten middels de CQI-vragenlijst

Praktijk de Sleutel (120100325)

01-01-2018 - 17-03-2018

Schaal

Bejegening (1-5)

Bereikbaarheid behandelaar (1-5)

Samen beslissen (1-5)

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5)

Uitvoering behandeling (1-5)

Informatie over medicatie (1-5)

Informatie over vragenlijsten (1-5)

Rapportcijfer (1-10)

Gezondheid (1-5)

Schaalscore

Minimaal

Maximaal

1,00

5,00

1,00

5,00

1,00

5,00

1,00

5,00

1,00

5,00

1,00

5,00

1,00

5,00

0,00

10,00

1,00

5,00

Metingen

Klaargezet

Voltooid (N)

Respons (%)

101

77

76,24

101

77

76,24

101

77

76,24

101

77

76,24

101

77

76,24

101

15

14,85

101

65

64,36

101

77

76,24

101

77

76,24

Cliëntscore

Gemiddeld

Gemiddeld (%)

Std. Deviatie

4,87

97,40

0,27

4,82

96,36

0,48

4,25

85,00

0,64

3,86

77,14

1,55

4,58

91,69

0,61

2,47

49,33

1,63

4,48

89,54

1,04

8,83

88,31

1,07

3,03

60,52

0,93

Gemiddelde scores worden bepaald aan de hand van alle testafnamen die ingevuld zijn tijdens de geselecteerde periode.

Gemiddelde veranderingen worden bepaald aan de hand van alle testtrajecten die liepen tijdens de geselecteerde periode. Ze geven het verschil weer tussen de laatste en eerste testafname van een testtraject.

Wij zijn aangesloten bij:

Copyright 2016, in opdracht van praktijk de sleutel ontwikkeld door: INNO ONLINE