Hulpaanbod volwassenen

Voor daadwerkelijk tot onderzoek of interventie wordt overgegaan kan zo nodig, met instemming van cliënt, aanvullende  informatie worden verzameld.

 

Het hulpaanbod kan bestaan uit:

 

Diagnostisch onderzoek

Dit gebeurt met behulp van hiervoor geschikte onderzoeksmiddelen, zoals tests, toetsen, vragenlijsten, observaties en  interviews.

 

Gebieden waar onderzoek zich op kan richten zijn onder andere:

 

 • AD(H)D
 • Autisme
 • Intelligentie
 • Persoonlijkheid
 • Dyslexieonderzoek en onderzoek naar andere leerstoornissen

 

 

Advisering/begeleiding

Bij wat lichtere problematiek kan soms volstaan worden met enkele gesprekken. Het  accent kan liggen op:

 

 • Het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen
 • Het geven van ondersteuning, inzicht en informatie
 • Meedenken over handelen
 • Aanreiken van vaardigheden

 

 

Behandeling

Enkele gehanteerde behandelingsvormen zijn bijvoorbeeld:

 

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Schematherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR (traumabehandeling)

 

Ook maken we gebruik van verschillende E-health behandelingen in Telepsy.

Wij zijn aangesloten bij:

Copyright 2016, in opdracht van praktijk de sleutel ontwikkeld door: INNO ONLINE