De sleutel voor de

toekomst

Wanneer kunnen kinderen bij ons terecht:

- Als je niet lekker in je vel zit

- Als je het moeilijk vindt om voor jezelf op te

  komen

- Als je vervelende dingen hebt meegemaakt,

  waar je  vaak aan terug denkt

- Als je het moeilijk vindt om op te letten en

  rustig te zijn

- Als je snel boos wordt

- Als je iemand verloren hebt en het moeilijk

  vindt om  dat een plekje te geven

- Als je het lastig vindt om met andere

 kinderen om te gaan

- Als je (snel) bang bent of je zorgen maakt

 over  bepaalde dingen

- Als je moeite hebt met spellen, lezen of

 rekenen

 Als volwassene kunt u bij ons terecht voor:

- Angstklachten, paniekaanvallen, fobieën

- Stress- en spanningsklachten, burn-out

- Sombere gevoelens, depressieve klachten

- Onverwerkte rouw

- Traumatische klachten

- Moeite om grenzen te stellen,

  assertiviteitsproblemen

- Onzekerheid, negatief zelfbeeld

- Moeite om je emoties te uiten, boosheid

Direct naar inloggen voor oudercontact huiswerkklas:

Praktijk de sleutel heeft een speciale module ontwikkeld zodat ouders vanaf iedere gewenste locatie in kunnen loggen om de status en voortgang van de  huiswerkbegeleiding van hun kind te kunnen volgen.

 

klik op onderstaande knop om direct naar de inlog pagina te gaan.

Onze Visie

 

 

Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen achtergrond, ervaringen en persoonskenmerken. Hierdoor zijn mensen verschillend maar wel gelijkwaardig. Wij willen iedereen in zijn eigenheid respecteren.

 

Wij menen vanuit onze ervaring dat bij behandeling en begeleiding een goede relatie met de cliënt de belangrijkste sleutel tot succes is. Deze opvatting wordt bevestigd door onderzoek van onder meer Scott D. Miller, Ph.D. Het opbouwen van een positieve band tussen cliënt en behandelaar staat bij ons voorop. Belangrijke sleutelaspecten hierbij zijn: rust, vertrouwen, veiligheid, openheid en oprechte betrokkenheid.

 

De behandeling is bij ons gericht op het in gang zetten van veranderingsprocessen. We proberen mensen sleutels in de handen te geven waarmee het lukt om tot verandering en verbetering van hun situatie te komen. Hierbij wordt uitgegaan van eigen krachten van de cliënt en daarbij ook de eigen verantwoordelijkheid voor zijn geestelijke gezondheid en welzijn. De hulpverlening sluit zo goed mogelijk aan bij datgene wat de cliënt zelf kan en bij datgene wat zijn omgeving voor hem kan betekenen. We maken gebruik van een vraaggerichte pragmatische werkwijze.

 

Bij onze behandeling gaan we niet uit van één bepaalde methode. We gaan eclectisch te werk. Dat wil zeggen dat we technieken uit verschillende behandelmethodes gebruiken. Onder meer technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de schematherapie, EMDR, speltherapie en de oplossingsgerichte therapie.

 

 

Wij zijn aangesloten bij:

Copyright 2016, in opdracht van praktijk de sleutel ontwikkeld door: INNO ONLINE